uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht

Regionale cultuurleningen

Heb je geld nodig voor investeringen in je beroepspraktijk? Een regionale cultuurlening is een snelle, goedkope manier om te lenen met aantrekkelijke voorwaarden. Zo kun je het geld bijvoorbeeld inzetten voor de aanschaf van instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera's of software, maar ook voor presentatie - en promotiemiddelen en cursussen/trainingen. In de film zie je wat een lening voor jou kan betekenen.

   

Governance Code Cultuur
Een jaar geleden werd de Governance Code Cultuur gepresenteerd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om inzicht te krijgen in hoe in de praktijk met de code wordt gewerkt en tegen welke bestuurlijke vraagstukken organisaties aanlopen heeft Cultuur-Ondernemen een enquête opgesteld. De enquête is bedoeld voor leden van het bestuur, de directie en de raad van toezicht. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.
Vul in

 

Mentoring
Wil je weten of mentoring iets is voor jou of je beroepspraktijk? Kijk dan hier naar de film over mentoring en minimasterclasses
Lees meer

   

30 okt: Crash Course Ondernemerschap
aanmelden voor de laatste plaatsen t-m 17 okt!
wegens succes voor 3e keer herhaald. De samenwerking tussen binoq-atana en Cultuur-Ondernemen wordt voortgezet in deze intensieve leergang over ondernemerschap.
Lees meer

   
Hoe kijkt een kunstenaar naar uw bedrijf?
Cultuur-Ondernemen ontwikkelt voor uw bedrijf of organisatie een project op maat, waarbij uw vraagstelling centraal staat. Behalve in theaters en musea kom je kunstenaars tegen in bedrijven, buurten, scholen en zorgorganisaties. Cultuur-Ondernemen verbindt.
   

Talentontwikkeling
De motie van Vera Bergkamp (D66) en Jasper van Dijk (SP) over de besteding van het extra budget rondom talentontwikkeling, is op dinsdag 23 september aangenomen. Minister Jet Bussemaker (OCW) zal in overleg treden met de fondsen en het veld. Op maandag 3 november informeert zij de kamer over de uitkomst hiervan.

 

Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen

Cultuur-Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Dit doen we door middel van:

  • Financiering (begeleiding, microkrediet en cultuurlening)
  • Kennisoverdracht over ondernemerschap
  • Inzet creativiteit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Download hier onze algemene brochure

Bekijk onze trainingen:

Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons

 

governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuur-
sector. De 9 principes van de code vinden hun ver-
taling naar aanbevelingen in de praktijk. 

Bestel de Code hier
 
Lees meer over de Code