uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht

Regionale cultuurleningen

Heb je geld nodig voor investeringen in je beroepspraktijk? Een regionale cultuurlening is een snelle, goedkope manier om te lenen met aantrekkelijke voorwaarden. Zo kun je het geld bijvoorbeeld inzetten voor de aanschaf van instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera's of software, maar ook voor presentatie - en promotiemiddelen en cursussen/trainingen. In de film zie je wat een lening voor jou kan betekenen.

Mentoring
Wil je weten of mentoring iets is voor jou of je beroepspraktijk? Kijk dan hier naar de film over mentoring en minimasterclasses

 
2 okt: Inspiratiebijeenkomst eenzaamheid
In de Week tegen Eenzaamheid (25 september-4 oktober 2014) is er op 2 oktober een inspiratiemiddag voor kunstenaars die meer willen weten over eenzaamheid en het ontwikkelen van succesvolle culturele interventies rondom eenzaamheid. 
Lees meer
   

Talentontwikkeling

De motie van Vera Bergkamp (D66) en Jasper van Dijk (SP) over de besteding van het extra budget rondom talentontwikkeling, is op dinsdag 23 september aangenomen. Minister Jet Bussemaker (OCW) zal in overleg treden met de fondsen en het veld. Op maandag 3 november informeert zij de kamer over de uitkomst hiervan.
   

30 okt: Crash Course Ondernemerschap
wegens succes voor 3e keer herhaald. De samenwerking tussen binoq-atana en Cultuur-Ondernemen wordt voortgezet in deze intensieve leergang over ondernemerschap.
Profiteer tot 1-10 van vroegboekkorting!
Lees meer

   
Hoe kijkt een kunstenaar naar uw bedrijf?
Cultuur-Ondernemen ontwikkelt voor uw bedrijf of organisatie een project op maat, waarbij uw vraagstelling centraal staat. Behalve in theaters en musea kom je kunstenaars tegen in bedrijven, buurten, scholen en zorgorganisaties. Cultuur-Ondernemen verbindt.

Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen

Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij culturele organisaties, creatieven en kunstenaars door middel van:

  • Financiering (begeleiding, microkrediet en cultuurlening)
  • Kennisoverdracht over ondernemerschap
  • Inzet creativiteit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Download hier onze algemene brochure

Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons

 

governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuur-
sector. De 9 principes van de code vinden hun ver-
taling naar aanbevelingen in de praktijk. 

Bestel de Code hier
 
Lees meer over de Code