uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht

 

 

Dwarskijkers in tijden van transitie
Vijf gratis debatten voor denkers, doeners en beslissers over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn. 


In deze debatcyclus spreken wetenschappers, kunstenaars en bestuurders zich uit welke uitdagingen zij zien in deze tijd, en welke rol kunst en cultuur daarin kunnen of moeten spelen. 

Lees meer over de onderwerpen, data, tijden en locatie.

   
De waarde van het expertprogramma voor uw culturele instelling
Heeft u een vraagstuk over uw bedrijfsvoering? Wilt u uw marketing tegen het licht houden? Onze experts zijn specialist op hun vakgebied en hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven.
 
Een expert geeft inspiratie en nieuwe inzichten. De culturele instellingen die een expert over de vloer hebben gehad, hebben dat als positief ervaren. De kracht ligt in de blik van buiten. Iemand met relevante kennis en ervaring kijkt mee in de organisatie, stelt andere vragen en biedt oplossingsrichtingen.

   

Zelf je belastingaangifte doen
De jaarlijkse belastingaangifte moet voor 1 mei 2015 zijn ingediend. Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij ook dit jaar speciaal voor kunstenaars en creatieven een Handleiding voor de Aangifte Inkomstenbelasting uitgebracht. Daarnaast geven we op 13 maart ook een training.

   

Hoe zorg je met cultuur voor een florerend en activerend leefklimaat?
Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen heeft Cultuur-Ondernemen een tweedaagse training ontwikkeld, speciaal voor ambtenaren met cultuur in hun portefeuille. Tijdens de training wordt, onder leiding van vier van de auteurs, gewerkt met actuele casussen uit de praktijk.

   

Culturele microkredieten helpen creatieve ondernemers goed op weg
Microkredieten met een lage rente helpen ondernemers in de cultuursector goed op weg. Het zorgt voor nieuwe opdrachten, vergroot hun professionele netwerk en verbetert hun inkomenspositie. Maar liefst 95% van de gebruikers adviseert collega's om van deze faciliteit gebruik te maken. Dit is het resultaat van een quick scan die Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie & Business) in opdracht van Cultuur-Ondernemen heeft uitgevoerd onder de afnemers van culturele microfinancieringen in de afgelopen vier jaar. 

   

We want you!
Cultuur-Ondernemen heeft twee uitdagende stages in de aanbieding!

   
   

Vernieuwde Raad van Toezicht voor Cultuur-Ondernemen
Voor Cultuur-Ondernemen zijn vijf nieuwe leden benoemd voor haar Raad van Toezicht. Erwin van Lambaart, Jenny de Vries, Marjolijn Vencken, Sjoerd Vellenga en Giel Pastoor zijn deze maand benoemd. De Raad van Toezicht bestaat nu uit zes leden, inclusief voorzitter Steven de Waal.

 

Minister Bussemaker investeert in Leenfonds van Cultuur-Ondernemen
Minister Bussemaker (OCW) vergroot de slagkracht van leningen in de cultuursector: Cultuur-Ondernemen ontvangt € 3,3 miljoen om haar leenfaciliteiten uit te breiden. Dit biedt talenten in kunst en cultuur nieuwe mogelijkheden om te investeren in hun beroepspraktijk. Een bekroning voor Cultuur-Ondernemen, dat al geruime tijd met succes laagrentende cultuurleningen verstrekt en zo de gelegenheid krijgt om het maximale leenbedrag van leningen te vergroten.

 


 

Symposium over Cultureel Ondernemen in Utrecht
Op 27 november vond het symposium ‘Ondernemen in de creatieve en culturele sector - de volgende stap' plaats. Een gezamenlijk initiatief van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, K.F. Heinfonds en Cultuur-Odernemen. Bekijk het verslag

   

Regionale cultuurleningen
Heb je geld nodig voor investeringen in je beroepspraktijk? Een regionale cultuurlening is een snelle, goedkope manier om te lenen met aantrekkelijke voorwaarden. Zo kun je het geld bijvoorbeeld inzetten voor de aanschaf van instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera's of software, maar ook voor presentatie - en promotiemiddelen en cursussen/trainingen. In de film zie je wat een lening voor jou kan betekenen.

   

Mentoring
Wil je weten of mentoring iets is voor jou of je beroepspraktijk? Kijk dan hier naar de film over mentoring en minimasterclasses. Lees meer

   

Hoe kijkt een kunstenaar naar uw organisatie?
Cultuur-Ondernemen ontwikkelt voor uw organisatie een project op maat, waarbij uw vraagstelling centraal staat. Behalve in theaters en musea kom je kunstenaars tegen in bedrijven, buurten, scholen en zorgorganisaties. Cultuur-Ondernemen verbindt.

   

Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen

Cultuur-Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Dit doen we door middel van:

  • Financiering (begeleiding, microkrediet en cultuurlening)
  • Kennisoverdracht over ondernemerschap
  • Inzet creativiteit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Download hier onze algemene brochure

Bekijk onze trainingen:

Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons

 

governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuur-
sector. De 9 principes van de code vinden hun ver-
taling naar aanbevelingen in de praktijk. 

Bestel de Code hier
 
Meer weten over Governance

Meer weten over de Code